• František Šťastný
  e-mail: fanda_st@volny.cz
  fanda_st@seznam.cz
  Tel.:
  Vodafone - 773180808
  Oskar - 608763613

  Sazby tuzemského stravného 2016,
  sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel,
  stanovení průměrné ceny pohonných hmot

  S účinností od 1. ledna 2016 dochází podobně jako každý jiný rok k novému stanovení sazeb náhrad cestovních výdajů. Pro rok 2016 se oproti roku 2015 mírně zvyšují sazby tuzemského stravného a naopak poměrně výrazně snižují průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

  Jde o právní úpravu provedenou Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Povinnost ke stanovení zmíněné úpravy vyplývá z ust. § 189 odst. 1 a odst. 4 zákoníku práce.

  Termíny valorizací

  V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou
  • mění sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stanovenou v ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce,
  • mění stravné stanovené v ust. § 163 odst. 1 zákoníku práce (pro privátní, podnikatelský sektor) a ust. § 176 odst. 1 zákoníku práce (pro zaměstnavatele uvedené v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce, tedy pro rozpočtový sektor státní a veřejné správy a služeb),
  • stanoví průměrnou cenu pohonných hmot,
  a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

  V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z cen ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

  Minimální standardy stravného pro privátní sektor

  Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci soukromého sektoru stravné nejméně ve výši:
  • a) 70 Kč (dosud do 31. 12. 2015 to bylo 69 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • b) 106 Kč (dosud to bylo 104 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • c) 166 Kč (dosud to bylo 163 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
  Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.

  Intervaly stravného pro veřejný sektor
  Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci zaměstnavatele rozpočtového sektoru specifikovaného v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce ve výši:
  • a) 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud to bylo 69 Kč až 82 Kč),
  • b) 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 104 Kč až 125 Kč),
  • c) 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 163 Kč až 195 Kč).

  Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže být nižší, než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.
  Základní sazby za používání silničních motorových vozidel
  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně:
  • a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
  • b) u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč (namísto dosavadních 3,70 Kč).

  Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší podle ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně o 15%. Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší dle ust. § 157 odst. 5 zákoníku práce zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 7,60 Kč za 1 km jízdy.

  Průměrná cena pohonných hmot

  Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:
  • a) 29,70 Kč (dosud do 31. 12. 2015 35,90 Kč) u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • b) 33,00 Kč (dosud 38,30 Kč) u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • c) 29,50 Kč (dosud 36,10 Kč) u motorové nafty.

  Aktualizace: 05.12.2013