František Šťastný
e-mail: fanda_st@volny.cz
fanda_st@seznam.cz
Tel.:
Vodafone - 773180808
Oskar - 608763613

Sazby tuzemského stravného 2017,
sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel,
stanovení průměrné ceny pohonných hmot

S účinností od 1. ledna 2017 dochází podobně jako každý jiný rok k novému stanovení sazeb náhrad cestovních výdajů. Pro rok 2017 se oproti roku 2016 zvyšují sazby tuzemského stravného a mírně zvyšuje základní náhrada za použití silničních motorových vozidel. Průměrná cena pohonných hmot se upravuje podle vývoje ceny na trhu.

Jde o právní úpravu provedenou Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Povinnost ke stanovení zmíněné úpravy vyplývá z ust. § 189 odst. 1 a odst. 4 zákoníku práce.

Termíny valorizací

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou
 • mění sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stanovenou v ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce,
 • mění stravné stanovené v ust. § 163 odst. 1 zákoníku práce (pro privátní, podnikatelský sektor) a ust. § 176 odst. 1 zákoníku práce (pro zaměstnavatele uvedené v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce, tedy pro rozpočtový sektor státní a veřejné správy a služeb),
 • stanoví průměrnou cenu pohonných hmot,
a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z cen ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Minimální standardy stravného pro privátní sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci soukromého sektoru stravné nejméně ve výši:
 • a) 72 Kč (dosud do 31. 12. 2016 to bylo 70 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • b) 109 Kč (dosud to bylo 106 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • c) 171 Kč (dosud to bylo 166 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.

Intervaly stravného pro veřejný sektor
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci zaměstnavatele rozpočtového sektoru specifikovaného v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce ve výši:
 • a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud to bylo 70 Kč až 83 Kč),
 • b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 106 Kč až 127 Kč),
 • c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 166 Kč až 198 Kč).

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže být nižší, než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.
Základní sazby za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně:
 • a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč (namísto dosavadní 1 Kč),
 • b) u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč (namísto dosavadních 3,80 Kč).

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší podle ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně o 15%. Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší dle ust. § 157 odst. 5 zákoníku práce zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 7,80 Kč za 1 km jízdy.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:
 • a) 29,50 Kč (dosud do 31. 12. 2016 29,70 Kč) u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • b) 32,50 Kč (dosud 33,00 Kč) u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • c) 28,60 Kč (dosud 29,50 Kč) u motorové nafty.

Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru (ust. § 189 odst. 3 zákoníku práce).

Aktualizace: 20.01.2017